Условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет страницата на ВМФ България ЕООД

§ 1 Приложно поле

Настоящите общи условия уреждат използването на тази интернет страница. Със самия факт на ползване на интернет страница на ВМФ България ЕООД Вие приемате изцяло посочените условия. Ако не сте съгласни с Общите условия или с части от тях, не трябва да използвате тази интернет страница.

За целите на проследяване на потреблението и поведението на потребителите настоящата интернет страница използва специализиран софтуер. В тази връзка интернет страницата използва така наречените „бисквитки“ (cookies), които събират информация и отчитат статистически данни за потреблението. С използването на тази интернет страница и съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие се съгласявате с използването на „бисквитките“. В зависимост от браузъра, който използвате за достъп до интернет, може да позволите или забраните използването на „бисквитки“ през настройките му.

Чрез линковете към социални медии и мрежи на тази интернет страница като Facebook, Twitter и т.н. могат да се прилагат „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвянето на статистика относно достъпа. Наличието, броят и статутът на такива „бисквитки“ са уредени в политиката за управление на „бисквитките“ на конкретната социална платформа.

§ 2 Права върху интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост върху тази интернет страница и върху материалите на тази страница (включително, но не само текст, програмен код, произведения на изкуството, снимки, изображения, музика, аудио материал, видео материал и аудио-визуален материал) са собственост на ВМФ България ЕООД и са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, като нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече съответната гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност съгласно разпоредбите на българското законодателство. Всички права върху интелектуалната собственост на съдържанието остават запазени.

Имате право да разглеждате, да изтегляте за целите на кеширане и да отпечатвате страници /или друго съдържание/ от тази интернет страница единствено за лична употреба при спазване на ограниченията посочени по-долу или на други места в настоящите Общи условия.

Нямате право
• да публикувате на друго място материали от настоящата интернет страница (включително публикуване на друг уебсайт);
• да продавате или да отдавате под наем материали от тази интернет страница;
• да показвате публично материали от тази интернет страница;
• да възпроизвеждате, да създавате дубликати, да копирате и да използвате по какъвто и да е начин материали от тази интернет страница с търговска цел;
• да редактирате или по друг начин да видоизменяте материали от тази интернет страница.

§ 3 Допустимо ползване

Нямате право да използвате тази интернет страница по начин, който причинява или може да причини вреда на страницата или да наруши достъпа до нея, както и по незаконен, измамен и вредоносен начин, или във връзка с незаконна, измамна или вредоносна цел или дейност.

Нямате право да използвате настоящата интернет страница, за да копирате, съхранявате, хоствате, изпращате, ползвате, публикувате или разпространявате материали, представляващи или свързани с шпионски софтуер, компютърни вируси, Троянски кон, червеи или друг зловреден компютърен софтуер.

Нямате право да извършвате систематизирано или автоматизирано събиране на данни във или във връзка с настоящата интернет страница без изричното съгласие на ВМФ България ЕООД.

Не трябва да използвате тази интернет страница за маркетингови цели без изрично писмено съгласие от ВМФ България ЕООД.

§ 4 Отговорност

ВМФ България ЕООД не носи отговорност относно съдържанието или използването на настоящата интернет страница, както и относно всякакви други увреждания, свързани с настоящата интернет страница.

Всякакви претенции за носене на отговорност от страна на ВМФ България ЕООД за настъпили преки и/или косвени вреди от материален и нематериален характер, които са причинени от използването или неизползването на уебстраницата или на предоставената информация, съответно от използването на невярна или непълна информация, са изключени, доколкото това не противоречи на императивни разпоредби на българския закон.

§ 5 Линкове към външно съдържание

Включените в съдържанието на настоящата интернет страница линкове и препратки към други интернет страници имат единствено информативно съдържание. ВМФ България ЕООД не носи отговорност за съдържанието, информацията и използването на посочените страници.

§ 6 Информация за защита на лични данни

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

С приемането на настоящите Общи условия купувачът изразява изричното си съгласие за събирането, използването, предаването, съхранението и защитата на своите лични данни съгласно описаното в този параграф. Лични данни (напр. име, адрес, телефонен номер, имейл-адрес) се използват изключително във връзка с администрирането и персонализирането на настоящия уебсайт, с осигуряването на достъп и с използването на предоставяните от уебсайта услуги, съблюдавайки действащите правни разпоредби. Личните данни се обработват поверително и не се предоставят на трети лица, освен ако това е необходимо във връзка с изброените по-горе цели и/или Вие писмено или по електронен начин сте се съгласили с такова използване, или ВМФ България ЕООД е законово задължен за такова обработване.

Имате право по всяко време да оттеглите за в бъдеще съгласието си за събирането, обработването и използването на личните си данни.

Имате право да получавате информация за съхранените данни и ако е необходимо да искате тяхното коригиране или заличаване.

§ 7 Заключителни разпоредби

Към настоящите Общи условия се прилага изключително българското право. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия, са подсъдни на съдилищата в София.

В случай че отделни части от настоящите общи условия са частично или изцяло недействителни, действителността на останалите уговорки не се засяга. На мястото на недействителните уговорки се прилагат, доколкото такива са налице, законовите разпоредби.

Запиши се за нашия бюлетин!

  • Информация за нови продукти
  • Информация за разпродажби
  • Отстъпки при пазаруване
инфо за цени
За информация за цени и наличности, моля използвайте формата за контакт или се свържете с нас по телефона
+359 2 8412439.