Данни за собственика:

ВМФ България ЕООД
ул. Шипка 36 1504 София
Тел. +359 2 948 6920
Булстат: 201215755


ВМФ България ЕООД е част от ВМФ Груп ООД, Гайслинген, Германия, собственост на Груп СЕБ Франция.
Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Възможно е информацията да бъде променяна или обновявана без предизвестие и по всяко време. Ние не поемаме отговорност за точността на предоставяната информация и изображения.
Вие използвате тази информация на собствена отговорност.

Всички права запазени © 2022 WMF