Право на връщане до 14 дни

Безплатна доставка за поръчки над 100лв.

Вилица за хранене Merit protect

 • Merit
39,90 лв.
Количество:

Наличност: Наличен

Добави в количка Нашите магазини
 • Безплатна доставка за поръчки над 100лв.
 • Право на връщане до 14 дни
 • Сигурни опции за плащане
Описание на продукта

Спецификации

Код 1140026340
Колекция Merit
Марка WMF
Мнения
Няма оставени мнения за този продукт

Попълнете формата и оставете вашия коментар, ако не виждате формата моля, влезте в профила си

Напишете отзива си

Напишете оценката си

* Задължителни полета

Съвети и насоки за прегледи на продукти

Изпратете ни запитване:

Общи условия

Общи условия за онлайн магазин на „ВМФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

§ 1 Приложно поле

(1) Настоящите Общи условия регулират единствено договорните отношения между продавача „ВМФ България“ ЕООД (“Продавач”), регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201215755, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район Средец, ул. Шипка № 36, и съответния купувач, възникнали посредством интернет платформата за продажби www.wmf.bg.

(2) Купувачи могат да бъдат както потребители, така и търговци.

(3) „Потребител“ по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо лице, което като страна по договори, попадащи в приложното поле на настоящите Общи условия, действа извън рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия.

(4) „Търговец“ по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо лице или юридическо лице, независимо дали е от частен или публичен характер, което действа, включително чрез посредничеството на друго лице, действащо от негово име или за негова сметка, за цели, които влизат в рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия във връзка с договори, попадащи в приложното поле на настоящите Общи условия.

§ 2 Предмет на договора

(1) Предмет на съответния договор е продажбата на стоки от Продавача към купувача чрез интернет платформата за продажби www.wmf.bg.

(2) Поставените на общата страница на магазина www.wmf.bg оферти с твърда цена представляват обвързващи оферти от страна на Продавача за сключване на договор за продажба за съответната стока.

§ 3 Сключване и език на договора

(1) Продавачът предлага своите стоки във формат на твърда цена.

(2) При продажба на стоки с твърда цена офертата се приема от купувача с натискането на бутона „купи“ и последващото потвърждаване. При стоки с твърда цена, за които купувачът е избрал опцията „незабавно плащане“, офертата е приета, когато купувачът натисне бутона „плати веднага“ и извърши непосредствено следващия процес по плащане. Купувачът може също така да приеме офертата като сложи стоки в потребителската кошница (доколкото те са налични) и извърши непосредствено следващия процес по плащане.

(3) Текстът на договора не се съхранява от продавача и не може да бъде свалян след приключване на процеса по поръчка. След сключването на договора Продавачът изпраща на купувача имейл потвърждение, в което отново са посочени данните от поръчката, както и указания за изпълнение на договора за продажба. Информация относно поръчката се съхранява от продавача в срок от 90 дни след сключване на договора.

(4) Езикът на договора е български език.

(5) Купувачът може да открие грешки във въвеждането на информацията преди окончателното изпращане на поръчката чрез проверката ѝ в специално обособена интернет страница и ако е необходимо да ги коригира, като се върне на предишната страница чрез натискане на бутона „назад“.

§ 4 Право на отказ

(1) Ако купувачът е потребител, то той има право да се откаже от договора в рамките на 14 дни без да посочва причини за това, като за това той не дължи обезщетение или неустойка. При договори за продажба срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни от деня, в който купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от купувача, влезе във владение на стоките. При договор за продажба на множество стоки, поръчани с една поръчка, но доставяни отделно, срокът за упражняване на правото на отказ е 14 дни от деня, в който купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от купувача, влезе във владение на последната стока. В случай на договор за доставка на стока, състояща се от множество партиди или части, срокът за упражняване на правото на отказ е 14 дни от деня, в който купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от купувача, влезе във владение на последната партида или част. При договори за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време срокът за упражняване на правото на отказ е 14 дни от деня, в който купувачът или трето лице, различно от превозвача и посочено от купувача, влезе във владение на първата стока.

(2) За да упражни правото си на отказ Купувачът трябва да информира за решението си да се откажете от договора Продавача чрез изпращане недвусмислено заявление (напр. с писмо, изпратено по пощата, по факс или по имейл). За тази цел може да използва приложения образец на формуляр за отказ в Приложение № 1 на настоящите Общи условия, това обаче не е задължително. Правото на отказ е упражнено в срок, ако изпратите съобщението за неговото упражняване преди изтичането на срока.

§ 5 Последици от отказа

(1) При отказ от договора, продавачът трябва да възстанови на купувача всички суми, получени от купувача, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, възникнали от избор доставка, различна от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който е бил уведомен за решението на купувача да се откаже от договора. Продавачът извършва възстановяването, като използва същото платежно средство като това, използвано от купувача при първоначалната трансакция, освен ако с купувача изрично не е уговорено друго; в никакъв случай на купувача не се начисляват такси за възстановяването. Продавачът има право да откаже изплащането на сумите, докато не получи стоките обратно или докато купувачът не докаже, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

(2) Купувачът трябва да изпрати обратно на продавача стоките за своя сметка без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който е съобщил на продавача решението си да се откаже от договора. Крайният срок е спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дни от датата, на която потребителят е съобщил на продавача за решението си да се откаже от договора. Потребителят носи единствено преките разходи по връщането на стоките.

(3) Купувачът отговаря само за намаляване стойността на стоките, причинено от боравене с тях, различно от необходимото, за да се установят естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоките.

(4) Независимо от законовото право на отказ купувачът може да върне на продавача всички стоки, изпратени директно от него, в рамките на 14 дни от получаването им, при условие, че стоката се намира в неизползвано и невредимо състояние. Стоките, които трябва да се върнат обратно на продавача в следствие на упражненото право за отказ от договора, следва да се изпращат единствено на следния адрес:

ВМФ Централен склад
ул. проф. Никола Маринов 6
с. Лозен 1151, гр. София

(5) Образец на формуляра за отказ ще намерите в края на настоящите общи условия (Приложение № 1).

§ 6 Доставка

(1) Срокът за обработка на поръчката и експедиране на стоката е до 10 работни дни от сключване на договора при стоки, които са налични към момента на поръчка. При стоки, които не са налични към момента на поръчка, срокът на доставяне на стоката е от 2-4 седмици. Датата за доставка се отнася към получаване на плащането в деня на продажбата и може да се види на страницата на стоката. При по-късно получаване на плащането съответно се отлага и датата на доставката.

(2) При невъзможност за извършване на доставката в определения срок поради неналичност на поръчаната стока и невъзможността за доставка от страна на главния си доставчик, Продавачът е длъжен да уведоми незабавно Купувача в писмена форма за изчерпването на стоката и да предложи нов срок за нейното извършване. В случай, че Купувачът не е съгласен с предложения нов срок за доставка, той има право да се откаже от договора.

(3) Доставката протича при съответните посочени в офертата разноски по изпращането на стоката. Превозът на стоки се извършва само от предложените от Продавача превозвачи. Ако купувачът е потребител, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху него в момента, в който той или трето лице, посочено от купувача и различно от превозвача, влезе във владение на стоките. Ако купувачът е търговец, рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху него в момента, в който стоката бъде предадена на ангажирания превозвач. Без да се нарушават правата на потребителя по отношение на превозвача рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на превозвача, ако потребителят е възложил на превозвача да транспортира стоките и избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца.

§ 7 Плащане

(1) Kупувачът е задължен за предварително плащане на цената. Цената е дължима незабавно след сключването на договора и трябва да се плати чрез един от предлаганите от продавача начини за плащане.

(2) Валидни са цените, посочени към момента на поръчката на страницата на стоката. Посочените цени са крайни цени, т.е. с включен законоустановен размер на данък добавена стойност.

(3) Продавачът предлага следните начини за плащане:

 • плащане чрез директен дебит;
 • плащане с кредитна карта;
 • плащане с наложен платеж;
 • плащане с банков превод;

§ 8 Гаранция за съответствие

(1) Доколкото в настоящия параграф не е уговорено друго, се прилагат законовите разпоредби относно гаранцията за съответствие. Гаранцията не обхваща дейности по обслужване и поддръжка.

(2) Ако купувачът е потребител, то гаранционните претенции могат да се предявяват в срок до две години от предаването на вещта, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието. Ако купувачът е търговец, гаранционните претенции се предявяват в срок до 1 година от предаването на вещта. При съзнателно премълчаване на недостатък от страна на продавача претенциите се погасяват в срок от три години.

(3) Гаранционните права на купувача са обусловени от надлежното изпълнение на задължението му за преглед и навременно уведомяване за наличието на недостатък, освен ако същият е потребител. Недостатъци, които не могат да бъдат установени в рамките на надлежен преглед, трябва да бъдат съобщени на продавача незабавно след откриването им; в противен случай стоката се счита за одобрена дори и с наличието на тези недостатъци.

(4) Купувачът има право на последващо изпълнение в случаите на предявяване на гаранционни претенции срещу Продавача, т.е. на отстраняване на недостатъка или замяна на дефектната стока. Продавачът може да откаже избраният от купувача начин на последващо изпълнение, ако избраният начин за изпълнение налага на продавача неразумни разходи в сравнение с другия. Взимат се предвид особено стойността на стоката, ако нямаше недостатък, значимостта на несъответствието, както и въпроса дали е възможно да се предложи друг начин на изпълнение, който не е свързан със значителни неудобства за купувача. Ако отстраняването на недостатъка е неуспешно, купувачът има право по свой избор или да развали договора, или да поиска намаление на уговорената цена. Ако купувачът е търговец, то той има правата по чл. 195 от българския Закон за задълженията и договорите.

(5) От законовата гаранция за съответствие се изключват бързо износващите се части, вреди от претоварване и променени уреди. Освен това законовата отговорност за недостатъци е изключена и когато недостатъкът е причинен от естествено износване, температурни и метеорологични влияния, както и в следствие на дефектни контакти, дефектно сглобяване, обслужване, смазване и употребена сила. По нататък се изключва законовата отговорност за несъответствия, причинени от неправилна употреба на машината, напр. неправилни промени или самоволни дейности по поддръжка от страна на купувача или от трети лица, както и за умишлено претоварване на машината. Допълнителни разяснения се съдържат в инструкцията за употреба, когато е налична Предпоставка за гаранционното обслужване е Купувачът да е спазил указанията за експлоатация, поддръжка и ремонт, съдържащи се в нея.

(6) Уведомленията за несъответствие от търговци се приемат само в писмена форма. Уведомленията за несъответствие от потребители могат да са в писмена или устна форма.

(7) При предявяването на рекламация Купувачът задължително представя на Продавача гаранционна карта, когато има такава за съответната стока и касова бележка/фактура, както и всякакви други документи, които доказват недостатъците на стоката и установяващи претенцията по основание и размер.

(8) Горепосочените давностни срокове не важат при наличието на умисъл. Освен това те не важат и за искове от недостатъци на стоката в случаите на увреждане на живота, тялото или здравето, при нарушение извършено с груба небрежност или при виновно нарушение на съществени договорни задължения.

§ 9 Прекратяване и разваляне на договора

(1) Освен случаите, предвидени с настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ВМФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД или прекратяване поддържането на сайта му.

(2) Когато Продавачът не достави и предаде стоките в срока, определен в договора, или в рамките на законоустановения 30-дневен срок, Купувачът изисква от него доставката и предаването на стоките да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако Продавачът не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, Купувачът има право да развали договора. В случай, че Продавачът е отказал да достави стоките или доставката на стоките в рамките на уговорения срок на доставка е от съществено значение за потребителя, като се вземат предвид всички обстоятелства при сключването на договора, или потребителят е уведомил търговеца преди сключването на договора, че е от съществено значение доставката да бъде направена на точно определена дата или най-късно до определена дата и не достави и предаде стоките в уговорения с Купувача срок или в рамките на 30-дневния срок, потребителят има право незабавно да развали договора.

(3) При разваляне на договора за продажба Продавачът е длъжен да възстанови на потребителя без неоправдано забавяне всички суми, които са платени по договора.

§ 11 Отговорност

(1) Продавачът носи отговорност съгласно законовите разпоредби за вреди, възникнали от увреждане на живота, тялото, здравето, както и за други вреди, основаващи се на съзнателно или грубо нарушение на съществени задължения по договора. Във всички останали случаи, отговорността на продавача е изключена, освен ако е налице умишленото нарушение на материално право.

(2) Не се засягат разпоредбите на българския Закон за защита на потребителите относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока.

§ 12 Застраховка срещу рисковете по превоза

(1) Застраховката за рискове по превоза покрива всички застрахователни рискове, на които са изложени превозваните стоки, включително, но не само повреда в стоките в следствие на превоза, кражба на товара или недоставянето му.

(2) Не се покриват рисковете след прекъсване на превоза или при отклонение от пътя.

(3) Застраховката важи единствено при условие, че купувачът констатира повредата в опаковката/в стоката в деня на получаването. Ако Купувачът приеме товара, преди да са установени вредите, не се дължи обезщетение.

(4) Купувачът е длъжен надлежно да документира установената повреда. Снимки на повредената вещ и опаковката, както и доказателства за стойността на вещта са неразделна част от предявяването на застраховката. Купувачът следва да представи снимки на повредения колет, на външната и вътрешна опаковка и на повредения предмет, кратко описание на дефекта и касова бележка.

§ 13 Информация за защита на лични данни

(1) „Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

(2) С приемането на настоящите Общи условия купувачът изразява изричното си съгласие за събирането, използването, предаването, съхранението и защитата на своите лични данни съгласно описаното в този параграф. Лични данни (напр. име, адрес, телефонен номер, имейл-адрес) се използват изключително за обработването на запитвания или за изпълнение на продажбата, съответно за други доверени от купувача цели и съблюдавайки действащите правни разпоредби. Личните данни се обработват поверително и не се предоставят на трети лица, освен ако това е необходимо за изпълнение на поръчката, съответно за други доверени от купувача цели и/или купувачът се е съгласил писмено или по електронен начин с такова използване, или продавачът е законово задължен за такова обработване.

(3) Купувачът има правото по всяко време да оттегли за в бъдеще съгласието си за събирането, обработването и използването на личните му данни.

(4) Купувачът има правото да получава информация за съхранените данни и ако е необходимо да иска тяхното коригиране или заличаване. Ако купувачът го изиска, продавачът му съобщава съгласно действащото право, дали и какви лични данни за купувача се съхраняват при него.

(5) Със сключването на договора Купувачът дава съгласието си за събирането, обработването и използването на неговите лични данни съгласно дадените по-горе указания. Продължаващо използване на личните данни е възможно единствено с изричното съгласие на купувача, което може да бъде оттеглено за в бъдеще по всяко време.

§ 14 Заключителни разпоредби

(1) Към настоящите Общи условия и към съответния сключен договор за продажба се прилага изключително българското право. Изключва се приложимостта на разпоредбите на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. В случай, че купувачът е потребител, българското право се прилага доколкото не ограничава предоставената чрез задължителни правни разпоредби защита, осигурена от държавата, в която е обичайното местопребиваване на купувача.

(2) Ако купувачът е търговец, всички спорове, произтичащи от или във връзка със сключения договор или с настоящите Общи условия, са подсъдни на съдилищата по седалището на продавача в София. В случай, че купувачът е потребител, подсъдността се определя съгласно разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1215/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. В случай че отделни части от настоящите общи условия са частично или изцяло недействителни, действителността на останалите уговорки не се засяга. На мястото на недействителните уговорки се прилагат, доколкото такива са налице, законовите разпоредби.

Защита на лични данни

Политика за защита на лични данни

Политиката за защита на личните данни има за цел да осигури трайна защита на личните данни на потребителите, предоставени във връзка с отношенията, резултат от използването на електронната платформа за продажба на стоки на „ВМФ България“ ЕООД. „ВМФ България“ ЕООД Ви съветва да прочетете внимателно политиката за защита на лични данни. Ако не сте съгласен/на с някое от условията, не Ви препоръчваме използването на уеб сайта и не следва да предоставяте личните си данни.

1. Кой е отговорен за обработката на личните данни?

Дружеството „ВМФ България“ ЕООД е отговорно за обработването на личните данни на посетителя/регистрирания потребител и контролира обработването на данните му на страниците на електронните услуги на www.wmf.bg в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), както и останалите законови изисквания и настоящата Политика за защита на личните данни. При обработването на личните данни са приложими принципите на чл. 5 от Общия регламент за защита на личните данни: законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялост и поверителност и отчетност.

Данни за контакт:

"ВМФ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 201215755

Седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район р-н Средец, ул. Шипка № 36

Телефон за връзка: +359 2 8412439

Електронна поща: info@wmf.bg

2. Понятия

Някои от основните понятия във връзка със защита на личните данни съгласно чл. 4 от Общия регламент относно защитата на данните са:

1) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2) „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

3) „ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

4) „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

5) „псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

6) „регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

7) „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

8) „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

9) „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

10) „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

11) „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

12) „нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

3. Цели и обхват на политиката за поверителност

„ВМФ България“ ЕООД обработва личните данни на посетителя/регистрирания потребител по начина, по който те са предоставени от него при регистрацията му на уеб страницата и поръчката във формата за регистрация, за да се изпълни конкретната поръчка през нашия онлайн магазин. Освен това, ако посетителят/регистрираният потребител е дал съответното съгласие, „ВМФ България“ ЕООД ще може да обработва лични данни за създаване на потребителски профил на потребителя и за запитвания и своевременното информиране за най-новите продукти, разпродажби и отстъпки в магазините на „ВМФ България“ ЕООД, посредством нашия бюлетин.

За обработването на Вашите данни, както това е описано по-долу, „ВМФ България“ ЕООД се базира на следното:

 • Обработването на лични данни от страна на „ВМФ България“ ЕООД е необходимо с оглед подобряване на услугите, които дружеството предоставя, както и за откриване и предотвратяване на опити за измама и за защита на други законни интереси на „ВМФ България“ ЕООД.
 • Регистрираните потребители трябва да изразят своето изрично съгласие за обработването на изпращане на информационни и промоционални съобщения и анализ на тяхното потребителско поведение и профили.
 • За да могат да бъдат изпълнени поръчките, е необходимо обработването на лични данни, които биват предоставени от посетителят/регистрирания потребител-клиент при своята регистрация и при регистрацията на поръчката, във формата за поръчка и записването на неговите поръчки и плащания по тях.

Потребителят има две възможности да направи една онлайн поръчка и да декларира личните си данни:

Първата от тях е като посетител на електронния магазин. В този случай личните данни на потребителя се запазват в архивите на „ВМФ България“ ЕООД до завършването на конкретната му поръчка и доставянето на съответния продукт, с изключение на данните за транзакции за данъчни цели, като обработката им ще се отнася само до изпълнението на договора за продажба.

Втората от тях е като регистриран потребител на електронния магазин. В този случай потребителят е създал потребителски акаунт в нашия онлайн магазин и неговите лични данни ще бъдат съхранени в архивите на фирмата, докато не поиска тяхното изтриване. Веднъж годишно „ВМФ България“ ЕООД ще изисква от потребителя да потвърди верността на информацията, която съхранява, и да я актуализира, ако има промени. Потребителят може по всяко време да променя или коригира данните си, като влезе в акаунта си на www.wmf.bg със своята електронна поща и парола.

За извършване на всяка транзакция чрез електронния магазин на „ВМФ България“ ЕООД и за извършване на поръчки на продуктите на дружеството се изискват:

 • име и фамилия
 • адрес за доставка на продуктите
 • адрес за фактуриране на поръчката (в случай че е различен от адреса за доставка)
 • данните за фактуриране (в случай че е избрано плащане по фактура)
 • телефон за контакт
 • Електронен адрес (e-mail) на клиента.

Целта на обработката на данните е да бъде изпълнен договора и съответната поръчка, да се поддържа комуникацията с потребителя и изпращането на съобщения във връзка със стадия на изпълнение на поръчката, за уточнения във връзка с параметрите на поръчката и като цяло информация за направените поръчки, доставката на поръчките на определените от потребителя места, потвърждаването и идентифицирането на потребителя в случай на необходимост и информирането за наличните стоки в www.wmf.bg. Посетителят/регистрираният потребител се уведомява, че предоставянето на горепосочените задължителни лични данни, както и данните за транзакциите му, е необходимо условие и предпоставка за точното изпълнение на договора - за поръчката и доставката на продуктите. Поради тази причина не се изисква съгласието на потребителя за тази конкретна обработка. Ако бъде поискано даден продукт да бъде доставен на трето лице, което е различно от посетителя/регистрирания потребител, последният декларира, че ще носи пълната отговорност за информацията и пълното съгласие на лицето, което определя като получател, за съобщаването на личните му данни на „ВМФ България“ ЕООД единствено и само, за да достави съответните продукти до него и поема пълната отговорност за евентуални претенции на това лице към „ВМФ България“ ЕООД. Потребителят се информира, че личните данни, които са свързани с приемане, изпълнение и доставка на поръчката на стоката, както и въпроси, свързани със закупуване на продукти към „ВМФ България“ ЕООД и поръчките в www.wmf.bg, ще бъдат обработвани с цел обслужването на потребителите, както от служителите на „ВМФ България“ ЕООД, така и от трети страни и/или изпълнители на обработката от нейно име в рамките на изпълнението на поръчката. Трети страни-получатели на данни са транспортни фирми, фирми за индивидуални или масови доставки, доставчици на интернет услуги и електронна търговия и центрове за обслужване на клиенти, с които „ВМФ България“ ЕООД сътрудничи и които са предмет на конкретни условия за обработка на лични данни, договорени с „ВМФ България“ ЕООД. „ВМФ България“ ЕООД се грижи за това служителите му, поддържащите уебсайта му и от партньорите му да предприемат всички необходими технически и организационни мерки и за предотвратяване на разкриването на личните данни на посетителите/регистрираните потребители, които обработват личните данни съобразно Общия регламент за защитата на данните.

„ВМФ България“ ЕООД не събира и не изисква разкриване на чувствителни лични данни (данни от специална категория) за целите на своя онлайн магазин.

Никаква друга обработка или предаване на лични данни на потребители няма да се извършва от „ВМФ България“ ЕООД и онлайн магазина му (www.wmf.bg), освен обработката, изискваща съгласие, посочена по-долу, за което „ВМФ България“ ЕООД е получила предварителното съгласие на потребителите-клиентите, или ако това бъде изискано от закона или от компетентен надзорен или съдебен орган.

4. Обработка, изискваща съгласие

- За изпращането на регистрирания потребител на информация за най-новите продукти, разпродажби и отстъпки в магазините на „ВМФ България“ ЕООД, посредством нашия бюлетин и www.wmf.bg, регистрираният потребител трябва предварително да е дал изричното си съгласие.

Целта на обработването на данните на регистрирания потребител е информирането му за най-новите продукти, разпродажби и отстъпки в магазините на „ВМФ България“ ЕООД, посредством нашия бюлетин. Можете да оттеглите по всяко време даденото съгласие и да не получавате такъв вид съобщения от www.wmf.bg, като изпратите заявката си по e-mail на електронен адрес info@wmf.bg.

- Личните данни на регистриран потребител/посетител, могат да бъдат обработвани и да бъдат провеждани проучвания, с цел подобряване услугите на от „ВМФ България“ ЕООД за посетители/регистрирани потребители. По време на този процес „ВМФ България“ ЕООД може да предприеме необходимите мерки за разпространение на своите продукти до по-голям кръг от хора и да промотира продуктите си. Регистрираните потребители/посетители трябва да дадат своето съгласие за анализ на тяхното потребителско поведение, за да получават персонализирани оферти и информация въз основа на покупките, които са извършили в онлайн магазина на дружеството. Автоматизирана обработка се извършва за следните данни получени от транзакциите на потребителя – закупени продукти, честота на посещенията на сайта, продукти, поставяни в кошницата, демографски данни, декларирани на сайта, времетраене на регистрацията му на сайта, история на поръчките.Това се прави за оптимизиране пазарния опит на регистрираните потребители, поощряването им, комуникацията между продукти, съобразени с нуждите на клиентите на „ВМФ България“ ЕООД, получаването на персонализирани оферти и информация, които ги касаят пряко, за оценката на тенденциите на пазара и на продуктите въз основа на покупките, които е направил съответният потребител.

Посетителят/регистрираният потребител е уведомен, че личните му данни могат да бъдат обработвани от „ВМФ България“ ЕООД и без негово съгласие, когато се касае за изпълнение на задълженията на дружеството по закон - когато съответните данни се изискват от данъчни или от банкови органи при извършване на одит или от компетентните надзорни и съдебни органи.

5. Получатели на данните

За изпълнение целите на обработка, данните на посетителя/регистрирания потребител се предоставят и/или могат да бъдат предоставени на:

 • Компетентните служители на „ВМФ България“ ЕООД;
 • Външни сътрудници, предоставящи услуги като интернет услуги, съхранение и управление на поръчки, услуги на центрове за обслужване на клиенти, куриерски услуги, групови доставки на продукти, услуги по установяване на продукти и анализ на данни от покупки.

Данните, които са необходими за изпълнението на техните задължения, се предават при строги ограничения и процедури. Тези фирми използват предоставените им данни съгласно условията за ползване на „ВМФ България“ ЕООД и само съобразно указанията на „ВМФ България“ ЕООД.

6. Права на потребителя

Посетителят/регистрираният потребител, като субект на данните, може по всяко време да упражни правата си, предвидени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и по-специално Глава III, членове 12-23 от него, както и националното законодателство, и по-специално:

I. Право на достъп на потребителите до отнасящите се за тях данни:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с „ВМФ България“ ЕООД, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

II. Право на коригиране:

Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат коригирани, ако те са неправилни, както и да ги допълните, ако те са непълни. Ако сте регистриран потребител/имате профил на сайта на „ВМФ България“ ЕООД, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

III. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“):

Имате право да искате от „ВМФ България“ ЕООД изтриването на всички свързани с Вас лични данни по всяко време, освен в предвидените в Общия регламент за защита на личните данни случаи ( Член 17).

IV. Право на ограничаване на обработването:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес. „ВМФ България“ ЕООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради наличие на съдебни искове. Имате право да ограничите обработването на Вашите лични данни и ако претендирате, че те са неточни, че обработването е неправомерно, като в този случай може да възразите с искане данните Ви да бъдат изтрити, вместо да се ограничи използването им. Можете да ограничите обработването на личните Ви данни и ако „ВМФ България“ ЕООД не се нуждае от тях, но те са Ви необходими за упражняване или защита на претенции.

V. Право на преносимост на данните:

Когато „ВМФ България“ ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

VI. Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни;

VII. Право на защита по съдебен и административен ред:

Това включва право на подаване на жалба до надзорен орган; право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган; право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни.

VIII. Право на оттеглянето на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, което е дадено, преди то да бъде оттеглено.

Освен тези права, посетителят/регистрираният потребител има право, по всяко време и според конкретните обстоятелства да възрази срещу обработване на личните му данни в случаите, в които обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на оператора или обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на оператора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на потребителя, които изискват защита на личните данни.

При обработване на данни за целите на директния маркетинг, потребителят има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

Посочените по-горе права могат да бъдат упражнени по следния начин:

 • онлайн чрез потребителския профил на www.wmf.bg
 • с подаване на молба на имейл адрес: info@wmf.bg
 • на телефон: +359 2 8412439
 • на адрес: ВМФ Централен склад, ул. проф. Никола Маринов 6, с. Лозен 1151, гр. София
 • на www.wmf.bg раздел „Контакти“ и подраздел „Форма за контакт“

По отношение правото на достъп и корекция и допълване на личните данни, „ВМФ България“ ЕООД дава възможност на регистрираните потребители на www.wmf.bg да преглеждат, коригират и допълват личните си данни, чрез потребителския си акаунт в www.wmf.bg в графата „Профил“ чрез натискане на полето „Редактиране“ за промяна на отделните категории данни.

По отношение на правото на преносимост на лични данни, дружеството дава възможност на регистрираните потребители да получат личните си данни и/или да ги предадат на друг администратор, като подадат писмено искане на електронен адрес info@wmf.bg.

Всеки регистриран потребител е уведомен, че има право да оттегли съгласието си за обработка на данните му в www.wmf.bg в графата „Профил“ чрез натискане на полето „Редактиране“.

„ВМФ България“ ЕООД се задължава да отговоря на исканията на субекта на данни без ненужно забавяне и най-късно в рамките на един месец. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. „ВМФ България“ ЕООД информира потребителя за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато потребителят подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако посленият не е поискал друго. Ако „ВМФ България“ ЕООД не предприеме действия по искането на субекта на данни, администраторът уведомява субекта на данни без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

7. Срок на съхранение на личните данни

Личните данни на потребителя посетител се обработват от „ВМФ България“ ЕООД, до приключването на конкретната поръчка. Данните на регистрирания потребител се записват и обработват докато потребителят не поиска заличаването на акаунта му или за всяка обработка на данните му въз основа на негово съгласие – докато не заяви оттеглянето на съгласието си за целите на предоставянето на услуги на „ВМФ България“ ЕООД. Някои необходими лични данни, отнасящи се до взаимоотношенията на потребителя с „ВМФ България“ ЕООД, както и информацията, съгласието и оттеглянето на съгласието му за обработката на неговите данни, ще останат като информация за регистрирания потребител, с оглед да се осигури доказателство за законосъобразност на обработката на данните му от „ВМФ България“ ЕООД, и за защита на претенциите на страните.